Harmonogram działań


HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego – VI edycja:

1)     Składanie projektów od 7 marca do 24 kwietnia 2019 roku.

2)     Weryfikację i opiniowanie projektów prowadzi Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 15 maja 2019 roku.

3)     Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 22 maja 2019 roku.

4)     Publiczna prezentacja projektów: 28 maja 2019 roku.

5)     Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 31 maja 2019

6)     Głosowanie internetowe odbywa się: od 6 do 23 czerwca 2019 roku

7)     Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 6 do 17 czerwca 2019 roku.

8)     Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 6 do 21 czerwca 2019 roku

9)     Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2019 roku,

10)  Realizacja – 2020 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

Aktualności