Podstawa prawna


Budżet Obywatelski 2018:

Uchwała Nr XLV/545/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie w roku 2019

Uchwala nr XLVIII57118 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie ORo.0050.343.2018

 

Budżet Obywatelski 2017:

Uchwała Budżet Obywatelski rok 2018

Zarządzenie nr ORo.0050.101.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej

Zarządzenie dotyczące Regulaminu Prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Budżet Obywatelski 2016:

Uchwała dla Budżetu Obwatelskiego 2016

UCHWAŁA NR XXXVIII/522/14 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Piekar Śląskich w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie

Budżet 2015:

Zarządzenie Nr ORo.0050.283.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.

Zarządzenie Nr ORo.0050.301.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25.05.2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORo.0050.283.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia18 maja 2015 w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów

Budżet 2014:

Zarządzenie nr Oro.0050.332.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.

Załącznik Nr 1 do Załącznika do Zasad i trybu konsultacji społecznych w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr ORo.0050.332.2014, z dnia 20 maja 2014r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr ORo.0050.332.2014z dnia 20 maja 2014r.

Aktualności